کرج - جاده ماهدشت - منطقه کارگاهی زیبادشت - خیابان صنعت دوم - شماره ۳۲ 

نادر گیاهی-مکانیک کوچولو-بالاچین-اسباب بازی فکری ساخت ایران-قطعات رباتیک

email